Att leva med (eller utan) skuldkänslor


Uncategorized / Wednesday, September 30th, 2015

Hur mycket av det du gör eller inte gör styrs egentligen av skuldkänslor? En av mina barns förskolelärare sa en gång till mig att skulden föds den dag vårt första barn föds, och jag tror att det ligger mycket i det. Att känna att hur jag än väljer blir det fel. Hur gör jag när jag står inför alternativ där inget egentligen är bra? När det gäller att välja det som är minst dåligt? Och att jag är ensam om att ta beslutet, jag har ingen att luta mig mot eller diskutera med. Vad är rätt val? Får jag välja det som gör mig lycklig? Och om jag har gjort något som gjorde någon annan olycklig, har jag ändå rätt att välja min lycka framöver eller måste jag “sona” den olycka jag skapat på något sätt? Hur mycket tackar vi nej till eller hur många gånger väljer vi bort oss själva av skuldkänslor för våra barn? Utan att se att vi blir bättre föräldrar och mår bättre själva om vi prioriterar oss själva mellan varven. Den sunda egoismen.

IMG_3370

“Det är inte egoistiskt att tänka på sig själv, det är egoistiskt att inte tänka på sig själv”, som min vän Anna brukar säga. 

Vi behöver ju inte ha barn för att känna skuldkänslor. Hur många andra finns det inte som det går att ha skuldkänslor gentemot? Ex, föräldrar, syskon, arbetskamrater, arbetsplatser. Det är inte alltid lätt att se de mentala resonemang som skuldkänslorna ger upphov till, men när det handlar om att bortförhandla sin egen rätt till lycka och glädje till förmån för vad som skulle göra någon annan glad eller lycklig är det dags att fråga sig själv vad som verkligen är sant. Hur långt är det ok att gå för att göra någon annan glad på bekostnad av sig själv? Tänk om det är så enkelt att vi alla har obegränsad rätt att vara lyckliga? Det kan också vara lätt att använda skuldkänslorna för att inte behöva ta ansvar för sitt eget liv och sin egen lycka, så att det istället går att skylla på omständigheter och händelser utanför oss själva. Fast vi egentligen vet att det inte finns någon annan än vi själva som är ansvariga för vår lycka och att den bitterhet som kan komma av att vi väljer bort oss själva på grund av skuld senare kan leda till att vi lägger skuldkänslor på någon annan.

Hur skulle ditt liv se ut om du levde utan skuldkänslor? Hur mycket lycka skulle du kunna uppleva? Hur mycket frihet skulle det finnas i ditt liv? Hur mycket glädje skulle kunna rymmas?

One Reply to “Att leva med (eller utan) skuldkänslor”

Comments are closed.