Att kommunicera


Uncategorized / Thursday, November 24th, 2016

Vad är det som gör att nästan alla har så svårt att kommunicera tydligt och rakt? Så många missförstånd, irritation, bråk och sårade känslor skulle gå att undvika med kommunikation. Ändå händer det gång på gång: i arbetsrelationer, familjerelationer, vänskapsrelationer, kärleksrelationer. 


Vi undviker att säga någonting som vi vet kommer göra mottagaren ledsen, utan att reflektera över att personen kommer att bli dubbelt sårad av undanhållandet i sig. Vi tror att vi har en överenskommelse när motparten egentligen har en annan tolkning. Vi tror att det vi sagt har gått fram eftersom vi har sagt eller skrivit det. Vi säger något vagt och hoppas att mottagaren ska förstå att det är en fråga eller ett önskemål och så blir vi besvikna när det inte går fram.

Vems ansvar är det att se till att informationen nått fram? Sändarens eller mottagarens? Vems åsikter om hur informationen är strukturerad är viktigast? Som i skolan: är det lärarnas som tycker att det självklara är ett hembrev från skolan och ett från fritids, eller är det min som förälder, som ser mitt barns skoldag som en händelse och vill få all information samlad? Vems ansvar är det att tolka informationen om den är otydligt kommunicerad?

Vi översköljs av information idag. När min utmattning var som värst var all information en enorm stresskälla, så stor att jag slog av. Jag slutade läsa mail, även de jag visste var viktiga. Jag hade behövt få men kärnfulla meddelanden istället för en flod av information. Idag, när jag har strukturerat om mitt liv och lever med goda marginaler och relativt låg stress, har jag mindre problem att hantera samma information. Jag har också lättare att sålla viktigt från oviktigt. Samtidigt som jag vissa dagar vet att information flödar förbi mig utan att jag tar in den. Men jag hör och märker människor runt omkring, människor som själva skulle säga att de är långt från utmattning, uppleva samma känsla av att bli översköljda av information och hur själva informationen är mer stressande än händelserna som informeras om. 

Så många missförstånd, bråk, irritation, sårade känslor och hårda ord bottnar i bristande kommunikation. Tänk om vi skulle prova att prata med varandra istället?