Coachning

Ett coachande förhållningssätt präglar allt det arbete jag gör, inställningen att du har alla svar i dig men att du kan behöva hjälp att hitta dem genom att jag med mina frågor får dig att tänka i nya banor.

Med min långa bakgrund inom ekonomi och företagande är det där jag har mitt fokus, men jag kan även vara din samtalspartner och bollplank i andra situationer i livet. Det som kännetecknar mig som coach är att jag är rak och tydlig, har liten marginal för ältande och upprepningar men samtidigt är inkännande och lyhörd. Det gör att vi kan komma framåt på relativt kort tid. Det enda som krävs är att du själv är redo för förändring!