Den andliga resan

Vi som gått den vägen före dig vet hur förvirrande, läskigt, naket och ensamt det känns att ta sina första stapplande steg på den andliga vägen. Sedan jag började min andliga resa 2011 har jag lotsat andra människor ut på deras egna resor.

Vi kan prata om förhållningssätt, lärare, inspiration, rädslor, egot eller vad som känns angeläget och relevant för just dig. Vi kan göra det vid ett enstaka tillfälle eller under en serie samtal om det känns tryggare. Varje samtal är ca 60 minuter och sker per telefon eller på Lilla Ro.

Du väljer om du vill boka ett, tre eller fem tillfällen.
Ett tillfälle – 1 500 kronor 
Tre tillfällen – 4 000 kronor 
Fem tillfällen – 6 500 kronor 
Samtliga priser är inklusive moms

Om du har frågor eller vill boka en tid mailar du mig på anna@annaarnetz.se.