Face Reading

En ansiktsläsning kan vara en transformativ upplevelse, som ger dig verktyg att bättre förstå ditt sanna jag. Ditt ansikte berättar din historia med hjälp av både dina ansiktsdrag och dina linjer och du kan välja om den historian är den du vill fortsätta berätta för dig själv och andra, genom vad de ser i ditt ansikte, eller om du vill reversera och sudda ut linjer. För är det inte fascinerande att veta att nästan alla våra linjer i ansiktet går att förändra?

En ansiktsläsning kan ge dig en större förståelse för dina personlighetsdrag, händelser i ditt förflutna som satt spår i ditt ansikte och du får verktyg för att förändra både ditt inre och ditt yttre.

“The Purpose of Life is to be yourself as much as you can be, by combining your innate talents and abilities with the wisdom from your life experience and merging them with your intrinsic spirit. Then give yourself back to the world as a gift.”       
Lillian Pearl Bridges, grundare av The Lotus Institute 

En läsning tar ca 60 minuter och kostar 1 500 kr inkl moms. Senast dagen innan vi ses vill jag att du skickar nytagna foton på ditt ansikte till anna@annaarnetz.se Mer instruktioner om hur fotona ska vara tagna får du efter bokning.

Vill du boka en tid? Välkommen att skicka mig ett mail så hittar vi en tid!

I Nära nr 8/2021 finns en artikel som beskriver vad Face Reading är och hur en läsning av ditt ansikte går till.