För utmattade

“The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away.”

Jag är av tron att de svårigheter vi går igenom kan vändas till en välsignelse, där vi kan hjälpa och stödja andra som går igenom liknande händelser efter oss. Att vissa av oss går före för att kunna hjälpa dem som följer i våra fotspår. Därför känner jag en längtan efter och mening i att dela med mig av de verktyg som har hjälpt mig genom min utmattning, en period i livet jag gick igenom utan något större stöd från till exempel sjukvården. Nu kombinerar jag de här verktygen till dels en kurs – Att hitta ljuset i tunneln – där vi i grupp utforskar vägen tillbaka ur utmattningen och dels ett individuellt coachprogram i två delar – Lust till livet – där vi skapar din alldeles egna karta som hjälper dig att vara vaksam på om du är på väg att köra i diket igen.