Steget mot eget

Kanske har du en konkret idé som du vill prata om och få stöd i att komma till skott med. Kanske har du en vag känsla av att du drömmer om något annat i livet och att det kan handla om att våga ta steget att tänka tanken att starta en egen verksamhet. Oavsett var du står idag hjälper jag dig att konkretisera din plan och din väg framåt. Tillsammans identifierar vi vilka steg som står näst på tur och hur du går från att tänka och vilja till att faktiskt GÖRA.

Områden vi kan prata om:

  • Driva företag utifrån den jag är
  • Hur ska jag våga ta betalt?
  • Hur gör jag praktiskt för att starta ett företag?
  • Vilken företagsform ska jag välja?
  • Tillit till processen, att låta företagande få ta tid
  • Hur håller jag mig själv trygg under processen?
  • Hur hanterar jag en omgivning som kan behöva svar som jag inte har själv?
  • Personlig utveckling genom egenföretagande
  • Se företaget som en struktur som ger mig möjligheten att fortsätta utvecklas

Du kan boka tid för enstaka samtal, men min erfarenhet säger att du får bäst resultat om vi bokar en serie samtal där du kan komma att få uppgifter att utföra mellan tillfällena. Varje samtal är cirka 55 minuter och sker per telefon eller på Lilla Ro. Du bokar tid via Boka direkt.