Steget mot eget

Kanske har du en konkret idé som du vill prata om och få stöd i att komma till skott med. Kanske har du en vag känsla av att du drömmer om något annat i livet och att det kan handla om att våga ta steget att tänka tanken att starta en egen verksamhet. Oavsett var du står idag hjälper jag dig att konkretisera din plan och din väg framåt. Tillsammans identifierar vi vilka steg som står näst på tur och hur du går från att tänka och vilja till att faktiskt GÖRA.

Områden vi kan prata om:

  • Driva företag utifrån den jag är
  • Hur ska jag våga ta betalt?
  • Hur gör jag praktiskt för att starta ett företag?
  • Vilken företagsform ska jag välja?
  • Tillit till processen, att låta företagande få ta tid
  • Hur håller jag mig själv trygg under processen?
  • Hur hanterar jag en omgivning som kan behöva svar som jag inte har själv?
  • Personlig utveckling genom egenföretagande
  • Se företaget som en struktur som ger mig möjligheten att fortsätta utvecklas

Vill du ha en översiktlig genomgång och känner att det räcker med ett samtal är priset 2 000 kr plus moms för 90 minuter.

Vill du hellre ha stöttning under en längre tidsperiod bokar du tre samtal om vardera 90 minuter plus möjlighet att ställa frågor via mail däremellan för ett paketpris om 6 000 kr plus moms. 

Om du har frågor eller vill boka en tid mailar du mig på anna@annaarnetz.se.