Utvecklingssamtal för egenföretagare

Ta dig tid att en eller två gånger om året höja blicken och se ditt företag ur ett större perspektiv. Var är du idag, vart är du på väg och var vill du vara i framtiden?  Dröm stort, och sen ännu större!

Att göra det i ett samtal där du uttrycker dig högt, blir speglad i dina funderingar och drömmar och där samtalet kan leda oss in på nya banor kan göra att helt nya idéer och inspiration dyker upp, att du ser samband du inte sett förut eller att du på riktigt landar i det du redan vet, men ändå inte tycker dig veta.

Ett samtal är cirka 60 minuter och kostar 1 500 kr plus moms. Om du har frågor eller vill boka en tid mailar du mig på anna@annaarnetz.se.