Yoga

Du hittar mig och min yoga på Lilla Ro, yogastudion som jag driver vid Tunagårds station i Åkersberga.

Jag undervisar i yinyoga, restorative yoga och yoga nidra, de yogaformer som ligger mig allra närmast hjärtat. Jag fascineras av den kraftfullhet och läkning som uppstår när vi vågar utforska kroppen och känslorna långsammare, mjukare, djupare, innerligare.

Yinyoga
Yinyoga är en mjuk och långsam form av yoga där vi stannar runt fem minuter i varje position. Positionerna stimulerar energiflödet i kroppens meridianer och släpper på så sätt spänningar både i energikroppen och i bindväv, leder och ligament i den fysiska kroppen. Samtidigt får vi en möjlighet att utforska det som händer i våra känslor och vårt medvetna sinne när vi tar bort yttre stimulans och får en möjlighet att verkligen möta oss själva. Något många av oss idag sällan tar oss tid eller mod att göra. För mig handlar yinyoga allra mest om att arbeta med våra känslor och förhållningssätt, hur vi kan åstadkomma förändring med minsta möjliga ansträngning och att hitta känslan av att mjukna in i motståndet.

Restorative yoga
Restorative yoga är ännu långsammare och mer inkännande än yinyogan. I varje position vill vi ge kroppen absolut mesta möjliga stöttning, så att vi kan vila in i positionen och få en djupgående avspänning och avslappning. Vi stannar allt från sju minuter upp till 20 minuter i varje position. Avsikten är att nå det djupa stadiet av aktiv vila där kroppen läker och återhämtar sig mer djupgående än av sömn.

Yoga nidra
Yoga nidra är en guidad djupavslappning som kan ge fantastiska effekter som bättre sömn, minskad stressnivå, lugnare nervsystem och bättre minne. Medan du ligger nedbäddad så skönt det bara går, leder jag dig genom en eller flera av yoga nidrans olika delar: landning, sankalpa, kroppsscanning, andning, motsatser, bilder och fritt flödande.